Нови Искър

Сайт на район Нови Искър

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Преместваеми търговски обекти и рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи

Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община (заглавие изменено с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 на Столичния общински съвет)ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Тази наредба определя условията и реда за поставяне, регистриране и премахване на преместваеми обекти и на рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Столична община.

.
продължава>
 

Изисквания към преместваемите обекти

Раздел ІІ.

Чл. 9. (отменени ал. 1, 2 и 3 с влязло в сила Решение № 1261 от 18.03.2011 по админ. дело № 5843/2010 на АС СГ)

(1) (отменена с влязло в сила Решение № 1261 от 18.03.2011 по админ. дело № 5843/2010 на АС СГ)

Преместваемите обекти трябва:

1. да отговарят на нормите за безопасност;
2. да се поддържат в добро състояние;
3. да не нарушават условията на обитаване;

.
продължава>
 

Изисквания към рекламните елементи

Раздел ІІ.

Изисквания към рекламните елементи

Чл. 28   Рекламните елементи трябва:

1.     да отговарят на нормите за безопасност;

2.     да се поддържат в добро състояние;

3.     да не нарушават условията на обитаване; .

продължава>
 

Схеми за поставяне на рекламни елементи

Раздел ІІІ.

Схеми за поставяне на рекламни елементи

Чл. 29 (1) Разрешение за поставяне на рекламни елементи с типови проекти върху държавни и общински имоти се издава въз основа на схема за поставяне.

(2) Схемите за поставяне се одобряват от главния архитект на общината след решение на Общинския експертен съвет по устройство на територията. Схемите за поставяне в V-та зона се одобряват по реда на чл. 62, ал. 9 от Закона за устройство на територията.

.
продължава>
 

Фирмени надписи

Раздел І.

Фирмени  надписи

Чл. 41. (1) Фирмените надписи са информационни елементи, съдържащи само наименованието, търговската марка и/или дейността на лице в конкретен обект и които се поставят в/на недвижимия имот, в който се намира седалището или дейността на лицето.

(2) Фирмените надписи могат да бъдат поставяни:

1.   върху козирки, навеси и маркизи към партерните части на сградите непосредствено принадлежащи към обекта, чиято функция обозначават;

2.  вертикално или хоризонтално по фасадите когато функцията, която обозначават се осъществява в повече от ¾ от площта на сградата на нежилищни сгради, в които се осъществява дейността на лицето.

.
продължава>
 


Страница 2 от 4

Вертеринарна клиника Нови Искър

Ветеринарен кабинет
Нови Искър

-  Лечение
-  Профилактика
-  Микрочипиране
-  Подстригване

GSM: 0899 831 916

.
Продължава...

 

В момента има 93 посетителя в сайта

 

Tyxo.bg counter