Нови Искър

Сайт на район Нови Искър

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Преместваеми търговски обекти и рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи

Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община (заглавие изменено с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 на Столичния общински съвет)Фирмени информационно-указателни табели. Фирмени тотеми

Раздел ІІ.

Фирмени  информационно-указателни табели. Фирмени тотеми

Чл. 46. (1) Фирмените информационно-указателни табели обозначават определени обекти или дейности или упътват към местоположението им. Фирмената информационно-указателна табела може да съдържа само наименование (лого) на фирмата, адрес, указателна стрелка и обозначение за разстояние в цифри. Фирмената информационно-указателна табела не може да служи за излъчване на рекламни послания.

.
продължава>
 

Временни информационни елементи

Раздел ІІІ.

Временни  информационни  елементи

Чл. 52. Временни информационни елементи са определени в Приложение № 6 и съдържат информация, свързана с конкретни икономически, социални, културни, политически и спортни прояви с фиксирано времетраене, посочено в текста на изписаната информация. С такива елементи не могат да се рекламират стоки или услуги.

Чл. 53. (1) Временните информационни елементи се поставят за срок не по-дълъг от 14 дни въз основа на разрешение на кмета на Столичната община или упълномощено от него лице.

.
продължава>
 

Обществени информационни елементи

Раздел І.

Обществени  информационни елементи

Чл. 58. Обществените информационни елементи служат за разпространение на обществена информация, чрез информационно-указателни табели, афишни колони и обществени информационни табла.

Чл. 59 Обществените информационните елементи са с типови проекти, утвърдени от главния архитект на общината за територията на цялата община по предложение на Общинския експертен съвет по устройство на територията.

.
продължава>
 

Монументално-декоративни елементи

Раздел ІІ.

Монументално-декоративни елементи

Чл. 63. (1)  Монументално-декоративните елементи служат за общо оформяне на градската среда и за обозначаване на значими събития за общината и за страната и не са предназначени да излъчват каквито и да било рекламни послания или да служат за търговска дейност.

.
продължава>
 

РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ на територията на Столична община

Рекламна дейност на територията на Столична община

ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 69. (1) Рекламна дейност по смисъла на тази наредба е всяко отправено рекламно послание към неограничен кръг адресати чрез градското пространство, с цел да се стимулира реализация на стоки или услуги.

(2) Рекламното послание може да се съдържа в текст, изображение, обемна форма или друго визуално внушение, в т.ч. и провеждането на целеви мероприятия.

.
продължава>
 


Страница 3 от 4

Вертеринарна клиника Нови Искър

Ветеринарен кабинет
Нови Искър

-  Лечение
-  Профилактика
-  Микрочипиране
-  Подстригване

GSM: 0899 831 916

.
Продължава...

 

В момента има 143 посетителя в сайта

 

Tyxo.bg counter