Нови Искър

Сайт на район Нови Искър

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Допълнителни разпоредби

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1.  По смисъла на тази наредба:

1. „Типов проект" е инвестиционен проект за преместваем обект, елемент на градско обзавеждане, рекламен елемент или за информационен елемент, които определят външен вид, конструкция, характеристики и материали на обекта или елемента.

2. „Рекламна площ” по смисъла на тази наредба е всяка площ на рекламен елемент, сграда или друг обект, предназначена или използвана за извършване на рекламна дейност. Рекламна площ на ажурна реклама (фирмено лого, надпис и други подобни), които не са поставени върху носеща плоскост е площта на правоъгълния контур, обхващащ най-външните точки на рекламата. Рекламна площ на реклама, разположена върху носеща плоскост е площта на носещата плоскост. Рекламна площ на обемна фигура е площта на най-големия правоъгълен контур, обхващащ най-външните точки на обемната фигура.

.

§ 2. (1) Кметът и главният архитект на общината могат да прехвърлят свои функции по тази наредба на други длъжностни лица от столичната общинска администрация.

(2) Функциите на кмета и на главния архитект на общината по тази наредба, произтичащи непосредствено от разпоредбите на Закона за устройство на територията могат да се прехвърлят на други длъжностни лица от столичната общинска администрация по реда на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.

§ 3. (1) Указания по прилагането на тази наредба се дават от кмета и от главния архитект на общината.

(2) (отм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС)

(3) (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС Указанията по ал. 1 се публикуват в сайта на Столична община.

§ 4. (1) Обхватът на спирките на масовия градски транспорт е със следните размери:

а) дължина:

1.     автобусна и тролейбусна спирка – единична – 20 м.;

2.     автобусна и тролейбусна спирка – двойна – 40 м.;

3.     трамвайна спирка единична – 35 м.;

4.     трамвайна спирка – двойна – 50 м.

б) ширина:

1.     стандартна ширина – 3,50 м.;

2.     минимална ширина – 1,50 м.

(2) При наличие на разделителен остров с ширина под 3 м., обхватът на спирката се устройва на прилежащия тротоар.

(3) В обхвата на спирките на масовия градски транспорт се допуска само по типови проекти поставянето на следните преместваеми обекти и рекламни елементи:

1.     спирков знак с информационно табло за нуждите на масовия градски транспорт и кошче за отпадъци;

2.     спирков навес с информационно табло за нуждите на масовия градски транспорт и рекламна касета;

3.     павилион за продажба на билети, вестници и дребни пакетирани стоки.

(4) При наличие на разделителен остров спирковият знак с информационно табло за нуждите на масовия градски транспорт и кошче за отпадъци се поставят на острова.

(5) Спирките на масовия градски транспорт са три типа:

І-ви тип – съдържа елементите по ал. 2, т. 1;

ІІ-ри тип – съдържа елементите по ал. 2, т. 1 и т. 2;

ІІІ-ти тип – съдържа елементите по ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3.

§ 5. (отм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС)

 

База за Годишни Технически Прегледи
кв. Кумарица , ул. Светлина 10А тел: 0888 76 76 77

В базата се извършват периодични прегледи за техническа годност на превозните средства - леки и лекотоварни автомобили..

Продължава...

 

В момента има 64 посетителя в сайта

 

Tyxo.bg counter