Нови Искър

Сайт на район Нови Искър

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Тази наредба определя условията и реда за поставяне, регистриране и премахване на преместваеми обекти и на рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Столична община.

.

Чл. 2. Преместваемите обекти и рекламните, информационните и монументално-декоративни елементи по тази наредба не представляват недвижими имоти по чл. 110 от Закона за собствеността, не се нанасят в кадастралната карта, не се записват в кадастралните регистри, а за удостоверяване на правото на собственост или на други права върху тях не се съставят или издават актове, подлежащи на вписване в имотния регистър.

Чл. 3. Разпоредбите на тази наредба важат съответно и за поставянето на преместваеми обекти и рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи към временни открити паркинги, пазари за сергийна търговия, детски и спортни площадки и други подобни открити обекти, разрешени по реда на наредба по чл. 55 от Закона за устройство на територията.

Чл. 4. (1) Преместваемите обекти и рекламните елементи трябва да отговарят на устройствените и строителните правила за безопасност и за формиране на благоприятна жизнена среда и добър естетически облик на Столична община.

(2) Схемите за поставяне на преместваеми обекти, на рекламни елементи и на градско обзавеждане се съгласуват помежду си, като преимуществено положение имат схемите за поставяне на елементи на градско обзавеждане.

(3) Техническите правила за поставяне на рекламните елементи и преместваемите обекти са определени в Приложение № 11

 

 

Вертеринарна клиника Нови Искър

Ветеринарен кабинет
Нови Искър

-  Лечение
-  Профилактика
-  Микрочипиране
-  Подстригване

GSM: 0899 831 916

.
Продължава...

 

В момента има 65 посетителя в сайта

 

Tyxo.bg counter