Нови Искър

Сайт на район Нови Искър

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Обществени информационни елементи

Раздел І.

Обществени  информационни елементи

Чл. 58. Обществените информационни елементи служат за разпространение на обществена информация, чрез информационно-указателни табели, афишни колони и обществени информационни табла.

Чл. 59 Обществените информационните елементи са с типови проекти, утвърдени от главния архитект на общината за територията на цялата община по предложение на Общинския експертен съвет по устройство на територията.

.

Чл. 60 (1) Информационно-указателните табели обозначават местонахождението на обществени обекти, изискване за спазване на определено поведение, наименования на улици, площади и др. или упътват към местоположението на определен обект или дейност.

 

(2) Информационно-указателните табели се поставят от общинската администрация в публичното градско пространство, както и безвъзмездно върху сгради, огради и други елементи, които не са общинска собственост.

Чл. 61 (1) Афишните колони и обществените информационни табла служат за поставяне на безплатни съобщения на гражданите или за обществени културни, спортни, хуманитарни и други обществени прояви.

(2) Афишните колони и обществените информационни табла се поставят от общината в общински имоти въз основа на схема, одобрена по реда за одобряване на схема за поставяне на рекламни елементи. Афишните колони и обществените информационни табла са общинска собственост.

(3) Забранява се разлепването на афиши, плакати, листовки, некролози и други обществени информационни елементи по стълбовете на уличното осветление, електропреносната и електроразпределителна мрежа, стълбовете на контактната мрежа на масовия градски транспорт, контейнерите за събиране на твърди битови отпадъци, фасади на сгради, върху дървета и едроразмерна растителност както и на всякакви други непредвидени за целта места.

Чл. 62. За премахване или увреждане по какъвто и да било начин на информационни елементи се налагат санкции по Глава девета.

Последно променен на Четвъртък, 17 Май 2012 20:32  

Селскостопанска аптека "Агрозащита 505" Нови Искър
Фитофармацевтични препарати, сортови семена, течни и листни торове, амониева селитра,

.
Продължава...

 

В момента има 141 посетителя в сайта

 

Tyxo.bg counter