Нови Искър

Сайт на район Нови Искър

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Временни информационни елементи

Раздел ІІІ.

Временни  информационни  елементи

Чл. 52. Временни информационни елементи са определени в Приложение № 6 и съдържат информация, свързана с конкретни икономически, социални, културни, политически и спортни прояви с фиксирано времетраене, посочено в текста на изписаната информация. С такива елементи не могат да се рекламират стоки или услуги.

Чл. 53. (1) Временните информационни елементи се поставят за срок не по-дълъг от 14 дни въз основа на разрешение на кмета на Столичната община или упълномощено от него лице.

.

Чл. 54. Върху сгради могат да се поставят временни надписи за събития, които се осъществяват в сградата.

 

Чл. 55. Не се разрешава ползването на дървета или друга растителност за закрепване на временни информационни елементи, както и излъчването на рекламни послания чрез временни рекламно-информационни елементи в полза на търговци, продукти и събития без връзка с конкретната проява.

Чл. 56. Кметът на общината може да разреши със заповед поставяне на временни информационни елементи в общински имоти, във връзка със събития от общинско, национално или международно значение с некомерсиален характер.

Чл. 57. Временните информационни елементи се демонтират до три дни след изтичане на срока на разрешаването им от собственика или ползващото информацията лице.

Чл. 57а. (1) Плакати и други материали свързани с провеждането на избори за органи на властта могат да се лепят само на определените за това места.

(2)         Столичният общински съвет в срок от два месеца преди изборния ден опре­деля с решение местата по ал. 1.

(3)         Политическите организации и независимите кандидати са длъжни да премахнат своите плакати и други материали в седмодневен срок след изборния ден.

(4)         Политически организации и независими кандидати допуснали техни плака­ти и други материали да се лепят в нарушение на тази наредба се наказват по реда на Глава девета."

Последно променен на Четвъртък, 17 Май 2012 20:47  

Селскостопанска аптека "Агрозащита 505" Нови Искър
Фитофармацевтични препарати, сортови семена, течни и листни торове, амониева селитра,

.
Продължава...

 

В момента има 77 посетителя в сайта

 

Tyxo.bg counter