Нови Искър

Сайт на район Нови Искър

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Ремонтират сгради на 170 СОУ "Васил Левски"

Започна санирането на част от сградите на  СОУ „Васил Левски”, кв. „Курило”, ул. „Искърско дефиле” №277 в район „Нови Искър”.
Строително-ремонтните дейности включват подмяна на дограма, топлинна изолация на външни конструкции и елементи, в т.ч. външни стени, покриви и подове; основен ремонт, модернизация  на абонатни станции/котелни стопанства и прилежащите им съоръжения, въвеждане на енергоспестяващо осветление.

.

Целта на проекта е да се осигури подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, с високо ниво на енергийна ефективност, осигуряваща намаляване на потреблението на енергия, съответно емисиите на парникови газове, а също и намаляване на разходите по поддръжката и експлоатацията на сградите на училищата, включени в проекта. 

При успешна реализация на дейностите, ще се намалят разходите за енергия с около 53% , ще се намалят емисиите от CO2 с около 1140 тона, което ще има и значителен принос за опазването на околната среда.”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
Изпълнител на строително-ремонтните работи в 170 СОУ „Васил Левски”, кв. „Курило”, ул. „Искърско дефиле” №277, район „Нови Искър”, е „Консорциум радиант-Италмодалуче” ООД . Стойността на договора с изпълнителя е 309 422,04 лв. с ДДС

Последно променен на Сряда, 23 Май 2012 10:22  

База за Годишни Технически Прегледи
кв. Кумарица , ул. Светлина 10А тел: 0888 76 76 77

В базата се извършват периодични прегледи за техническа годност на превозните средства - леки и лекотоварни автомобили..

Продължава...

 

В момента има 38 посетителя в сайта

 

Tyxo.bg counter